Geld, geweld en seks in nieuwe serie God in de Lage Landen

Geld, geweld en seks in nieuwe serie God in de Lage Landen

Geschreven door Pieter Jongsma

Geld, geweld en seks – de kerk en haar leiders predikten er vaak streng tegen. Maar konden ze zelf die verleidingen weerstaan? Rasverteller Ernst Daniël Smid gaat voor God in de Lage Landen voor de vijfde keer op reis door de geschiedenis.

Hij diept historische voorvallen en personages op en vertelt op zijn kenmerkende wijze ongehoorde verhalen van misstanden, altruïsme en zelfverheffing. Nieuw is presentator Renze Klamer die voor het programma onderzoekt hoe de moraal van toen nog steeds doorwerkt in het heden: hoe beïnvloedt de traditie ons denken over geld, geweld en seks?

God en geld – 6 september
“God en de Mammon zijn twee heren, die je niet allebei kunt dienen” – een gedachte uit de Bijbel over geld als afgod, die duidelijk aangeeft waar de prioriteiten in het geloof zouden moeten liggen. Maar in de geschiedenis van de Lage Landen speelt geld in de kerk vaak juist een belangrijke en soms bedenkelijke rol. Dat roept weerstand op.

Zo vertelt Ernst Daniël Smid van de enige Nederlandse paus ooit, Adrianus. Net als de huidige paus Franciscus is hij wars van de pracht en de praal van de kerk in zijn tijd. We komen ook dominee Udemans tegen, die het goed voorheeft met de steeds rijker wordende koopmannen van de VOC. Áls er maar aan armenzorg wordt gedaan!

De priester Gerlachus gaat in bankzaken als hij ziet dat de boeren in zijn omgeving moeilijk aan geld kunnen komen om te kunnen inkopen. Hij legt de basis voor de Rabobank, maar bij hem staat de klant nog écht centraal. Renze Klamer ontmoet een hedendaagse versie van Franciscus met een voor christelijke yuppen lastige boodschap.