750.000 Leden voor fusieomroep BNN-VARA

750.000 Leden voor fusieomroep BNN-VARA

Geschreven door Pieter Jongsma

Fusieomroep BNN-VARA levert 340.000 BNN-leden en 410.000 VARA-leden voor de vijfjaarlijkse ledentelling van de publieke omroepen. Vanaf begin april stelt het Commissariaat voor de Media weer de ledenaantallen van de omroepverenigingen vast.

Deze aantallen vormen één van de criteria voor de erkenningen van omroepen voor de periode 2016-2020. Bij de vorige ledentelling in 2009 had BNN 303.000 leden en de VARA 360.000 leden. Fusieomroep BNN-VARA heeft nu dus bijna 100.000 leden meer dan de twee omroepen toen samen hadden.

Zakelijk directeur Marc Adriani: ‘750.000 leden voor onze fusieomroep: dat is een topresultaat! Deze leden zorgen voor onze maatschappelijke bestaansgrond. Wij hechten veel waarde aan de beide achterbannen, die laten zien dat BNN en VARA in het hele land sterk vertegenwoordigd zijn. Niet voor niets zoeken we hen actief op. Denk aan VARA-evenementen als ‘De Wereld Draait Buiten’ en ‘Kinderen voor Kinderen in het theater’ en aan ‘Das Coen und Sander Fest’ voor BNN-leden.’

Mediadirecteur Frans Klein: ‘Het is fantastisch te zien dat we zo’n grote aanhang hebben. Het is mooi te merken dat zoveel mensen sympathie en waardering hebben voor onze prachtige programma’s. Met deze grote communities maken we de verbinding tussen ons publiek én de opdracht te zorgen voor een levendige publieke omroep.’