RTL 5 en Producent Sky High staan achter ‘Project P: Stop Het Pesten’

RTL 5 en Producent Sky High staan achter ‘Project P: Stop Het Pesten’

Geschreven door Pieter Jongsma

RTL 5 en Producent Sky High blijven gezamenlijk achter het programma ‘Project P: Stop Het Pesten’ staan. Alle scholen, met uitzondering van het Einstein Lyceum, hebben tot nu toe hun medewerking verleend.

Einstein Lyceum
RTL Nederland heeft vandaag, 9 april 2014, voor 16.00 uur gereageerd op de sommatie van het Einstein Lyceum en de leiding opnieuw uitgenodigd tot een gesprek.

Paul Cormont, programmadirecteur RTL 5 reageert: “Wij snappen de eerste reactie van het Einstein Lyceum. Pesten is een thema dat bij alle betrokkenen veel emotie oproept. Wat we wel jammer vinden, is dat de school de beelden tot nu toe niet wil zien. Die spreken namelijk voor zich. De rector is ten alle tijde welkom om de beelden alsnog te komen bekijken. We zijn langs geweest op de school en hebben ons best gedaan om in gesprek te blijven. Dat is nog steeds onze wens en we vinden het dan ook jammer dat het Lyceum kiest voor juridische stappen. ”

Pesten is een maatschappelijk probleem
Paul Cormont vervolgt: “We staan volledig achter het programma. Pesten is een groot maatschappelijk probleem. De reden dat we voor deze methode hebben gekozen, is omdat er nog steeds een groot taboe op rust. Wij laten voor het eerst zien wat de slachtoffers echt meemaken en wat de eigenlijke impact is op een kind. Ouders zijn soms zo radeloos, dat ze geen andere uitweg zien dan hun kind uiteindelijk van school halen. Dat lost helaas niets op."

Cormont zegt verder: “Ik kan me voorstellen dat sommigen de gekozen methode van de verborgen camera omstreden vinden, maar alle andere scholen stappen hier over heen omdat zij het belang van het kind centraal stellen.”

Marc Dik, directeur en producent Sky High reageert: “Wij willen niemand stigmatiseren, niet de pesters en niet de school. Pesten gebeurt overal en altijd uit het zicht van de leiding en de leraren. De scholen die wij in beeld hebben gebracht, zijn geen uitzondering. Onze aanpak is om de hele klas er bij te betrekken, want pesten is bijna altijd een groepsproces. Tijdens de confrontatie zien we hoe juist beelden vanuit het perspectief van het gepeste kind tot het hart spreken. Tot nu toe zijn de gepeste leerlingen na de confrontatie door hun klasgenoten omarmd en is het proces ten goede gekeerd. Dat was precies onze hoop en ons doel.”

Noordik College, vestiging Vriezeveen
Directeur-bestuurder van het CSG Het Noordik, de heer Drenth over hun ervaring met ‘Project P’: “Ik keur de verborgen camera af. Tegelijkertijd vind ik dat we daarna samen met de programmamakers goede afspraken hebben gemaakt om de situatie van het desbetreffende kind te verbeteren. De programmamakers hebben dit op een integere manier gedaan, die uiteindelijk voor deze leerling goed is geweest. Dat kan ik niet ontkennen.”

Hoofdvaartcollege, Hoofddorp
Berry Stielstra, mentor klas 4SDV op het Hoofdvaartcollege over zijn ervaring met het programma: “Wij hebben samen met de makers naar een oplossing gezocht en gekeken hoe we elkaar konden helpen. Wij als school hebben mooi gebruik gemaakt van de invloed van Johnny de Mol op de klas. Het gesprek is eindelijk opengebroken. Iets wat ons tot nu toe niet is gelukt. De opnames van de verborgen camera heeft de ogen van de leerlingen en van de schoolleiding geopend. Het gevoel dat zijn klasgenoten hem nu beter begrijpen, heeft een positief effect op deze leerling en zijn welzijn op school aanzienlijk verbeterd.”

Feiten / uitgangspunten Project P.
- Het programma kiest het standpunt van het slachtoffer en laat letterlijk vanuit zijn of haar point of view zien wat de impact is van het pestgedrag.
- De kijker is in het programma getuige van het gehele proces met als doel het pesten aan te pakken en bewustzijn te creëren onder alle klas- of leeftijdsgenoten.
- In ‘Project P: Stop Het Pesten’ is het doel om het gepeste kind, de school en de leeftijdsgenoten bij elkaar te brengen om samen tot een definitieve oplossing te komen.
- Alle scholen met uitzondering van het Einstein Lyceum, hebben tot nu toe hun medewerking verleend.
- Er wordt in dit programma niemand gestigmatiseerd, niet de school en niet de pesters. Pesten is namelijk een groepsproces en moet als dusdanig worden aangepakt.
- In de verborgen camera beelden zijn de kinderen die zijn gefilmd altijd onherkenbaar gemaakt.
- Kinderen worden nooit herkenbaar in beeld gebracht zonder toestemming van de ouders.
- Er is nooit sprake geweest van dwang of intimidatie om de beelden te bekijken, zoals wordt beweerd door de leiding van het Einstein Lyceum.
- Er is nog steeds dagelijks contact tussen de school, de desbetreffende klas en de redactie van het programma.
- Er is niet alleen op scholen gefilmd, maar ook op andere locaties, zoals een voetbalclub.

Het programma ‘Project P: Stop Het Pesten’ is te zien bij RTL 5 vanaf maandag 28 april aanstaande tussen 20.30 uur en 21.30 uur.