EO bedankt leden voor resultaat ledentelling

EO bedankt leden voor resultaat ledentelling

Geschreven door Pieter Jongsma

De Evangelische Omroep (EO) blijft met een stevige achterban een vaste waarde in het publieke omroepbestel. Ten opzichte van de laatste ledentelling in 2009 is het ledenaantal van de omroep zelfs licht gestegen.

EO-directeur Arjan Lock: “Een prachtig resultaat, waarvoor ik vooral onze leden dankbaar ben”. Het Commissariaat van de Media presenteerde vanmiddag de cijfers van de officiële ledentelling. De EO kwam uit op 440.788 leden.

Gesteund in zelfstandige positie
De EO maakte al eerder in Visie bekend een positief resultaat van de ledentelling te verwachten. Lock: “De massale steun voor de EO laat zien dat er in de samenleving een breed draagvlak is voor onze missie. We hebben gekozen voor een zelfstandige positie binnen het publieke bestel en worden daarin ruimschoots gesteund. Dat geeft reden voor dankbaarheid, maar ook vertrouwen in de toekomst.”

De EO is een levende vereniging. Door het jaar heen is er volop ontmoeting en interactie met de leden. Zowel op grootschalige evenementen als bijvoorbeeld de EO-Jongerendag, maar ook bij kleine bijeenkomsten als de recent georganiseerde avond ‘Schrijvers voor gerechtigheid’. Lock: “We blijven de komende jaren werken aan inhoudelijke verbinding met onze leden. Als publieke omroep is onze verankering in de samenleving belangrijk, ook door bijvoorbeeld een intensievere samenwerking met kerken.”

Uniek bestel
Lock benadrukt dat de ledentelling ook laat zien hoe uniek het Nederlandse publieke bestel is. “Het totale aantal mensen dat een omroep steunt is licht gestegen naar ruim 3,5 miljoen, wat laat zien dat omroepverenigingen een breed publiek aanspreken. Dat is iets om te koesteren”.