NPO: Meer diversiteit in programma’s publieke omroep

NPO: Meer diversiteit in programma’s publieke omroep

Geschreven door Pieter Jongsma

Een meer diverse en open publieke omroep is nodig om ook in de toekomst Nederland te kunnen verbinden. De belangrijkste opdracht voor komend jaar is daarom een diverser geluid te laten horen en meer diversiteit in beeld te laten zien.

"Die verbindende taak kunnen we alleen waarmaken als we alle Nederlanders vertegenwoordigen en aan het woord laten komen. Er valt op dat punt een wereld te winnen", aldus NPO-bestuurder Shula Rijxman tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Diversiteit gaat daarom in de keuze voor nieuwe programma's zwaar meetellen. Bij het kiezen uit de vele ideeën voor nieuwe programma's die de omroepen jaarlijks bij de NPO indienen, zal diversiteit een van de belangrijkste criteria zijn. Redacties wordt daarnaast gevraagd hun ideeën en mogelijkheden te delen om diversiteit in hun programma's te bevorderen. En zodra met de nieuwe Mediawet onafhankelijke producenten de kans krijgen om rechtstreeks hun ideeën bij de NPO in te dienen, zal de eerste uitvraag aan producenten zijn om programma's te pitchen die de diversiteit op de Nederlandse televisie zullen versterken.

De publieke omroep is namelijk van alle Nederlanders en om herkenbaar te zijn voor iedereen, is het nodig een afspiegeling te zijn van de samenleving. Zowel op tv als op de radio. Dat is nu niet het geval, zo zijn er veel minder vrouwen en niet-westerse allochtonen terug te zien in de programmering bij de publieke omroep dan in de samenleving.

De NPO benadrukt dat de taak van de publieke omroep actueler is dan ooit. De publieke omroep draagt bij aan een vreedzame, open samenleving in een tijd dat deze fundamentele waarden onder druk staan. Dat doet zij, aldus NPO-voorzitter Henk Hagoort "door het publiek te informeren, mensen iets te leren, discussies te openen, vooroordelen af te breken of taboe's te doorbreken".

Bovendien is de waarde van de publieke omroep het uitdragen en onderhouden van de nationale cultuur en identiteit in een wereld die steeds internationaler wordt. "Wij geloven dat Nederlanders ook over vijf jaar een plek op hun Smart TV of hun smartphone willen inruimen voor een app van de NPO met alle mooie programma's van de publieke omroep. Omdat het programma's zijn die het verhaal van Nederland, hun verhaal vertellen", aldus Henk Hagoort.