Nederlandse Publieke Omroep ondertekent charter Talent naar de Top

Nederlandse Publieke Omroep ondertekent charter Talent naar de Top

Geschreven door Pieter Jongsma

Op 13 februari hebben Shula Rijxman, Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep, en Sandra Lutchman, directeur van de stichting Talent naar de Top, het charter Talent naar de Top ondertekend.Door de ondertekening van het charter committeert de Nederlandse Publieke Omroep zich om te komen tot een evenredige mix tussen mannen en vrouwen in de top van de eigen organisatie. De NPO streeft naar een divers samengesteld personeelsbestand en naar meer vrouwen in leidinggevende functies.

Binnen de eigen organisatie is een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen belangrijk, maar ook binnen de gehele Nederlandse Publieke Omroep wil de NPO een voorbeeldfunctie hebben. “Wij willen een afspiegeling zijn van de samenleving. 


De Nederlandse Publieke Omroep is van iedereen, voor iedereen en dat laten we blijken in ons personeelsbestand.” aldus Shula Rijxman, Diversiteit is een onderwerp dat breed wordt gedragen binnen de NPO, ook de OR onderschrijft het belang van het charter. Helma van der Mijl, voorzitter van de OR: “Talent, in al zijn diversiteit, naar de top, dat is belangrijk voor organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Het is extra belangrijk voor de Nederlandse Publieke Omroep, om te kunnen voorzien in de beste programma's voor en door iedereen.”

Stichting Talent naar de Top is opgericht in 2008 en richt zich op het faciliteren en stimuleren van overheid, werkgevers en topvrouwen zelf. Om vanuit intrinsieke motivatie de instroom, de doorstroom en het behoud van het aantal vrouwen aan de top te bevorderen.

De Stichting heeft het Charter Talent naar de Top ontwikkeld, waarmee werkgevers zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend committeren aan een duurzaam en effectief m/v diversiteitsbeleid. Dit komt vanuit de overtuiging dat verandering bij de bedrijven en organisaties van binnenuit moet komen. Werkgevers moeten de noodzaak van meer vrouwen aan de top zélf inzien en hiervan eigen beleid maken en dit vervolgens uitvoeren. De ondertekenaars van het Charter worden jaarlijks op hun vooruitgang gemonitord en van advies voorzien.