NPO legt sanctie op aan omroep Ongehoord Nederland
Bron: NPO

NPO legt sanctie op aan omroep Ongehoord Nederland

Geschreven door Pieter Jongsma

De NPO heeft besloten om Ongehoord Nederland een financiële sanctie op te leggen. Het bestuur van de NPO is van mening dat de omroep onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel door stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO. Het besluit is dinsdag schriftelijk aan de omroep bekendgemaakt.

De sanctie houdt in dat een bedrag ter hoogte van 2,5% van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022 wordt ingehouden. Het gaat dan om een bedrag van 93.442,43 euro. Dit bedrag zal overigens niet worden verrekend met het al vastgestelde budget voor 2022, maar met het nog vast te stellen budget voor het jaar 2023.

De financiële sanctie volgt op een uitgebreid onderzoek dit voorjaar door de Ombudsman van de publieke omroepen naar het journalistiek handelen van het ON!-programma Ongehoord Nieuws. Ze deed dat na klachten van het publiek. Hieruit kwam naar voren dat de Journalistieke Code NPO stelselmatig is geschonden; de code waar alle omroepen – en dus ook ON! - zich aan hebben gecommitteerd.