Margo Smit start 1 januari als ombudsman van de publieke omroep

Margo Smit start 1 januari als ombudsman van de publieke omroep

Geschreven door Pieter Jongsma

Margo Smit is benoemd tot eerste Ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep. Zij begint per 1 januari 2017 en moet bijdragen aan hoge kwalitatieve en journalistieke standaarden bij de publieke omroep.

Smit zal alle omroepen en organisaties die via de NPO uitzenden gevraagd en ongevraagd van onafhankelijk advies dienen over hun journalistieke programma's. Dit advies wordt vervolgens prominent op de website van de NPO geplaatst. Iedereen mag meepraten over de adviezen en de uitspraken van de Ombudsman.

Smit: "Als ombudsman wil ik een brug zijn tussen de mensen voor wie al die nieuws-, actualiteiten- en opinievormende programma's van de NPO gemaakt worden en de mensen die ze maken. Terechte kritiek maakt de journalistiek beter, fouten vragen om correctie en uitleg over het tot stand komen van journalistieke producties kan leiden tot meer inzicht, begrip en zelfreflectie."

NPO-voorzitter Shula Rijxman: "Ik ben blij dat Margo deze onmisbare functie gaat vervullen. Met haar krijgen kijkers en luisteraars een onafhankelijk adres om bij aan te kloppen als ze klachten hebben over de journalistieke programma's."

Jan de Jong (voorzitter NOS): "Margo is, naast een journalistiek zwaargewicht, een uitstekende ombudsman. Dat heeft ze bij de NOS bewezen op diverse onderwerpen. Onafhankelijk en in retrospectief houdt zij gevoelige nieuwskwesties tegen het licht. Zo slaat ze een brug tussen het publiek en de makers en biedt ze de NOS een extra mogelijkheid tot reflectie en zelfkritiek. Ik ben daarom blij dat mijn pleidooi voor een NPO-brede ombudsman zoveel draagvlak heeft gevonden bij zowel de omroepen als de politiek."

Foto: NOS