Expeditie Robinson 2018 Aanval en tegenaanval.

Expeditie Robinson 2018 Aanval en tegenaanval.

Geschreven door John Holdorp

De vorige week teruggekeerde Robin is wel blij dat hij weer bij zijn groep zit. De groep van de bekenden nemen Steven kwalijk dat hij Robin uitgedaagd heeft. Met name Nienke neemt hem dit kwalijk. In het basiskamp wis het daarom tijd om nieuwe afspraken te maken of oude afspraken te bevestigen waarin uiteraard Laurie weer het voortouw neemt. Onder haar invloed wordt door haar, Robin en Do bepaald dat Nienke eruit gestemd moet worden.  Nienke en Gregory beseffen dat zij de proef moeten winnen om veilig te zijn. Gregory wordt ook door Laurie gepolst om met hun mee te stemmen. En zoals altijd zegt Gregory hier toe mee te werken wat hij ook tegen Laurie en Robin zei. Deze two-faced man heeft al eerder bewezen de minst betrouwbare te zijn en afspraken niet na te komen.

Maar de proef wordt zoals meestal weer beslissend. En het is een evenwichtsproef waarbij iedere keer een deelnemer afvalt totdat er twee over zijn die dan de hele proef moeten doen. Nienke & Laurie strijden erom om de eerste afvaller te zijn. Nienke valt uiteindelijk al eerste af. Dominique en Jan strijden daarna wie er als volgende afvalt en dit wordt Jan, dan strijden Laurie en Gregory erom wie dan afvalt en dit wordt Laurie. Bij het vierde gedeelte valt Robin af waardoor uiteindelijk Dominique en Gregory gaan strijden om immuniteit. Wint Gregory dan is Nienke absoluut het slachtoffer want dan is zij de enige bekende Nederlander waarop gestemd kan worden. Maar wint Dominique dan kom het plannetje van Laurie ook precies uit en is Nienke ook het slachtoffer. Maar Dominique die sterker blijkt dan ik verwacht had wint ook deze proef weer.

Dominique heeft weer immuniteit, mag naar winnaarseiland en krijgt een krabbenval met daarin 2 krabben mee.  Steven is blij met de komst van Dominique die ook blij is Steven weer te zien. En Loiza begint te vermoeden dat Steven een band heeft met de onbekenden.

Do daagt Loiza uit, zoals in het kamp al afgesproken was. Het is een combinatie van een puzzel- en een eetproef. Er zijn rondes van 3 minuten. Eerst moet je een lokale delicatesse eten als je die op hebt mag je puzzelen totdat de 3 minuten voorbij zijn waarna weer een delicatesse gegeten moet worden. De plaatselijke lekkernijen zijn kokoswormen, rattenschedels en varkens hersenen. Maar Do blijkt ook hier weer een echte bikkel te zijn, zij eet steeds de lekkernijen iets sneller op dan de kokhalzende Loiza en maakt uiteindelijke de cijferpuzzel snel af.

In het basiskamp bedenkt Nienke een supertruc. Ze doet een Jody Bernal en zegt dat ze naar huis gestemd wil worden om Gregory nog een kans te geven. Dan stemmen de onbekenden allemaal met 1 stem op haar om stemmen te sparen en dan stemmen zij en Gregory ieder met 2 stemmen op Robin die er dan uitvliegt. Nienke speelt het goed, Gregory doet goed mee en de tegenaanval lijkt geslaagd. Laurie vertrouwd e.e.a. niet. Dus het blijft spannend bij de eilandraad. Nienke krijgt 3 stemmen en Robin krijgt er 3. De 7e stem is voor Nienke en de laatste 3 ook.  Dus er valt weer een BNN-er af. Gregory is waarschijnlijk de volgende tenzij Steven van het winnaarseiland af wordt gegooid dan is er een kans dat hij moet verdwijnen en dat met de halve finale in het vooruitzicht.