Nieuw, heftig seizoen ‘Een Dubbeltje Op Z’n Kant’ met John Williams

Nieuw, heftig seizoen ‘Een Dubbeltje Op Z’n Kant’ met John Williams

Geschreven door Pieter Jongsma

De economische crisis houdt Nederland nog altijd flink in zijn greep. Er wordt massaal bezuinigd, de werkloosheid neemt toe, de huizenmarkt zit in een zware dip en steeds meer mensen hebben moeite om maandelijks rond te komen. In een nieuwe reeks van ‘Een Dubbeltje Op Z’n Kant’ schiet John Williams wederom te hulp. Dit seizoen is de ernst van de problemen groter dan ooit. Veel kandidaten hebben zelf al drastische maatregelen genomen om uit de misère te komen, maar tevergeefs. Vanaf dinsdag 27 augustus is te zien hoe John, samen met Annemarie van Gaal, gezinnen en huishoudens die financieel in zwaar weer verkeren, de helpende hand biedt.

Door een gebrek aan overzicht in de administratie en het ontbreken van inzicht in de eigen inkomsten en uitgaven lopen betalingsachterstanden bij veel mensen op en worden schulden alsmaar groter. In ‘Een Dubbeltje Op Z’n Kant, geproduceerd door Blue Circle, worden gezinnen die hiermee te kampen hebben voor een langere periode gevolgd. Op deze manier is duidelijk te zien hoe zij in het dagelijks leven met geldzaken omgaan. Zo wordt een beter beeld geschetst van hun situatie en wat er moet gebeuren om weer zicht te krijgen op een schuldenvrij leven. Samen met Annemarie van Gaal en een team van deskundigen zorgt John ervoor dat er structuur en duidelijkheid komt in hun financiële huishouding en staat hij ze bij in het nemen van belangrijke en ingrijpende keuzes. Om uit deze malaise te komen, zijn soms al flinke offers gebracht, maar is er meer nodig om een leefbaardere en zorgeloze situatie te creëren. De verscheidenheid aan cases dit seizoen is tekenend voor de breedte van de crisis.

In de eerste aflevering aanstaande dinsdag zijn Anneke en Tako te zien. Zij zijn inmiddels tien jaar samen en hebben een zoontje van twee jaar. Voordat het stel elkaar leerde kennen, had Tako al op jonge leeftijd een schuld opgebouwd door in te stappen in een riskant beleggingsproduct. De schade bedroeg destijds 13.000 euro. Om die schuld af te lossen heeft hij achtereenvolgens verschillende leningen afgesloten tegen steeds ongunstigere voorwaarden. Zo is zijn oorspronkelijke schuld inmiddels uitgegroeid tot een bedrag van bijna 60.000 euro. De schuld is ook allang niet alleen meer van hem omdat ook Anneke de laatste overeenkomst bij de bank heeft moeten tekenen. De vooruitzichten zijn erg somber; Tako verliest binnenkort zijn baan als taxi chauffeur en Anneke’s part time job als postbode brengt lang niet genoeg geld op. Het maandelijkse tekort dreigt het gezin ten gronde te richten. Ze besluiten de hulp van het programma in te schakelen. John Williams en Annemarie van Gaal komen met een plan van aanpak maar al snel blijkt dat Tako moeite heeft om zijn gedrag aan te passen aan de nieuwe situatie. Zijn gemakzuchtige houding leidt tot grote frustratie bij Anneke en bij iedereen die hem probeert te helpen. John ziet zich genoodzaakt om in te grijpen.

Uitzending
RTL 4: wekelijks vanaf dinsdag 27 augustus tussen 21.30 en 22.30 uur.