De Verraders: De hel breekt los
Bron: RTL / Jasper Suyk

De Verraders: De hel breekt los

Geschreven door John Holdorp Laatste update:

Bij het ontbijt probeert iedereen weer te beredeneren wie er vermoord is. Jessie opent direct tegen Katinka en Nathan dat Selma een verrader is. De groep is bang dat Thomas is vermoord en dan verspreekt Maria zich en spreekt over Thomas in verleden tijd. Selma hoort dit en verdenkt dan meteen Maria. Aan de andere kant van de ontbijttafel begint Noor ook Maria te verdenken.

Maar dan met nog 3 mensen die ontbreken aan de ontbijttafel, Pernilla, Ferry en Thomas, komt Tijl binnen en geeft hij aan dat er een moord is gepleegd en er 2 leden van de groep zijn gekidnapt en dat die gevonden moeten worden.

En in de auto’s op weg naar het stadje waar gezocht gaat worden naar de ontbrekende twee leden en zo dus ook ontdekt gaat worden wie vermoord is, worden weer veel verdachtmakingen geopperd. Waarbij eigenlijk 2 namen steeds genoemd worden. Aan een kant Maria die door Selma verdacht wordt en aan de andere kant Selma die door Jessie verdacht wordt en wat de verraders goed uitkomt.

In een auto zitten Jessie, Maria, Katinka en Jan. Jessie motiveert waarom Selma een verrader moet zijn. Jan doet nog een extra duit in het zakje en uiteraard gaan Katinka en Maria daar in mee. Dit groepje wint uiteindelijk de opdracht en mag naar de wapenkamer waar Maria tot haar grote genoegen de dolk vind.

De administratie van Billy

Terug op het kasteel toont Billy zijn logboek waarin hij alles bijgehouden heeft aan Betty en Noor en geeft hij aan Maria te verdenken. En zo ontstaan eigenlijk 2 kampen, het kamp Maria en het kamp Selma. En een van deze twee zal het onderspit delven. En dus gaat er een verrader weg of er gaat de meest uitgesproken getrouwe weg.

Tijl opent de ronde tafel met de stelling dat 66% van de mensen die als eerste het woord heeft genomen inmiddels verslonden is door de groep. Maria neemt nu als eerste het woord en wordt in haar betoog continu onderbroken door Selma die er ook nu weer met een gestrekt been ingaat. Selma krijgt zelfs van een medespeler te horen: ‘laat haar eens uitpraten’. En in het heetst van de strijd verspreekt ook Selma zich en zegt: ‘Als ik daar ga staan ben ik een verrader”! Waarop ook weer reacties komen.

Betty probeert de boel te kalmeren door het woord te nemen maar ook zij geeft aan Maria te verdenken. Ook Jan geeft zijn mening e verdenkt dus Selma. En als de strijd alleen maar om Maria en Selma lijkt te gaan doet Maria een wanhoopspoging en geeft aan dat na de 1e dag waarin zij op Sander had gestemd niemand meer op Sander Is gegaan. Sander reageert als een gebeten hond en zegt dat hij dan direct Maria haar naam opschrijft. Dit is een domme keuze van Maria want als het al om 2 mensen gaat levert het op het laatste moment nog noemen van een derde naam geen rendement op. 

In dit spanningsveld mag gestemd worden. Selma krijgt inclusief de dolk in totaal 5 stemmen. Maria krijgt er 10 en dus wordt zij verbannen en zegt dat Selma het goed had en zij een verrader is. Hierop ontploft de groep in een vreugde uitbarsting.

Oorlog tussen de verraders

De twee overgebleven verraders komen dan bij elkaar in het torentje waarbij Katinka vol de aanval opent op Sander. Maria en zij hebben hem na de 1e aflevering gered en nu stemt hij op Maria. Sander geeft geïrriteerd aan dat Maria hem ook noemde. Katinka geeft aan dat Sander er dan volgende keer uitvliegt. Sander geeft aan dat hij meer vrienden in de groep heeft en zij er dus uitvliegt en zo staan die twee als kemphanen tegenover elkaar en is het onderlinge vertrouwen weg.

Hierop komt Tijl binnen en geeft aan dat ze iemand uit mogen nodigen ook verrader te worden. Maria wil haar keuze, Sander wil hier, terecht, een stem in hebben. Maar ze worden het eens dat het iemand moet zijn die al verdacht is zodat ze die persoon er direct uit kunnen spelen door er samen op te stemmen. En aangezien Sander aangeeft zoveel vrienden in het spel te hebben mag hij aangeven wie verdacht wordt.

Mijn keuze als mede verrader was Selma geweest. Maar Sander denkt dat Jan al verdacht wordt. Katinka heeft een band met Jan en denkt met hem Sander weg te kunnen werken en stemt toe. En met de cliffhanger van een peinzende Jan die de keuze moeilijk vindt wordt de aflevering afgesloten. Wordt vervolgd…..