De Verraders Halloween: Als een donderslag bij heldere hemel
Bron: RTL / Jasper Suyk

De Verraders Halloween: Als een donderslag bij heldere hemel

Geschreven door John Holdorp Laatste update:

Het ontbijt gaat weer zoals gebruikelijk. Een voor een of in kleine groepjes komen de deelnemers de eetzaal binnen. Er wordt druk gespeculeerd en geobserveerd. Rob en Tim verwachten Jayjay met zekerheid bij het ontbijt en willen een bordje voor hem klaarmaken.

Katja komt naar het ontbijt met een notitieboekje dat zij nadrukkelijk laat zien en waarover zij nadrukkelijk aangeeft dat het geheim is en niemand het mag lezen. Bertie benoemde nogmaals de priemende, starende blikken waarmee Fajah iedereen aankeek en waarmee zij waarschijnlijk haar doodvonnis tekende. Uiteindelijk ontbreken Fajah en Monica nog en komt Monica als laatste de ontbijtzaal binnen.

Frank komt de ontbijtzaal binnen met een pot met daarin het hoofd van Fajah en geeft uitleg over de wapenkamer. Als nu iemand een dolk of een schild pakt moet dat verplicht aan iedereen worden verteld. Verder geeft Frank aan dat er corvee werkzaamheden zijn. Tijdens het afruimen van het ontbijt dollen Katja en Monica, Andre met het feit dat hij een verrader is met direct resultaat. Hij slaat dicht en wordt onhandig, laat dingen vallen. Dit maakt hem ook in de ogen van Tim ogenblikkelijk verdacht.

Is Guido te fanatiek?

Voordat de missie plaatsvindt wordt er onderling veel gesproken. Pepijn vindt Guido dusdanig fanatiek dat hij denkt dat Guido een verrader is. Tim verdenkt het dichtslaan van Andre en Bente geeft aan dat Rob zich heeft versproken en ‘wij’ zei over het vermoorden. Eva praat met Andre die teneergeslagen is en denkt dat hij het verkloot heeft.

Deze Halloween versie biedt mogelijkheden voor mooie missies. En in dit geval is er een man die lichamen ontdoet van hun organen en deze verkoopt. De deelnemers moeten in 3 teams op zoek gaan naar het zilver dat hij hiermee verdiend heeft. In een setting van een opengesneden lijk en losse ledematen in kluisjes waarin ook aanwijzingen liggen waarmee de safe met zilver geopend kan worden.

Jayjay wil absoluut naar de wapenkamer

Het snelste team mag naar de wapenkamer. Jayjay, die al een stem heeft, wil absoluut naar de wapenkamer. Maar alle drie de teams slagen er niet in om het zilver te vinden. Dus niemand mag naar de wapenkamer en niemand heeft kans op een schild of dolk. Eva wil Andre redden en maakt samen met Andre, Jayjay en Bente de afspraak om allemaal op 1 persoon te stemmen.

En dan is zover. De ronde tafel. Tim opent met een aanval op Andre die zich verdedigt. Andre zijn tweede keus in Monica. Boekoesam oppert Guido. En dan vliegen de beschuldigingen over en weer totdat er gestemd moet worden. En op een gegeven moment hebben Jayjay, Guido, Andre, Monica en Rob ieder 2 stemmen en zijn er nog twee stemmen te gaan.

En die twee stemmen gaan tot verbazing van een aantal van hen naar Guido. Die totaal verbijsterd is. Net zoals de totale verrassing op de gezichten van een aantal anderen te lezen is. Sterker nog, Katja is er van overtuigd dat hij GEEN verrader is. Guido moet dan vertellen of hij getrouwe of een verrader is. En als hij de groep feliciteert barst het gejuich los.

De twee verraders krijgen later de keus om die avond iemand te verleiden verrader te worden of te moorden. En als ze moorden kunnen ze de volgende avond alsnog iemand proberen te verleiden. Na enig beraad besluiten ze Pepijn te verleiden.

Niks missen en meepraten over De Verraders? Word lid van onze Facebook-groep!