Eric van Stade voorgedragen als Algemeen Directeur AVROTROS

Eric van Stade voorgedragen als Algemeen Directeur AVROTROS

Geschreven door Pieter Jongsma

Het Bestuur van de AVRO en de Raad van Toezicht van de TROS hebben vandaag, 24 oktober, de voorgenomen benoeming bekendgemaakt van Eric van Stade (51) als Algemeen Directeur van AVROTROS. Deze nieuwe omroeporganisatie ontstaat per 1 januari 2014 uit de fusie van TROS en AVRO. 

De voorgenomen benoeming kreeg een positief advies van de Ondernemingsraden van TROS en AVRO en zal ter instemming worden voorgelegd aan de Verenigingsraad AVRO en Ledenraad TROS. Naar verwachting wordt de benoeming eind november geformaliseerd.

Eric van Stade heeft in de mediawereld diverse functies vervuld. Zo was hij afgelopen jaar Kwartiermaker AT5, waarbij hij de eerste publiek-private samenwerking in de Nederlandse media vormgaf. Eerder was van Stade CEO en Bestuursvoorzitter bij SBS Broadcasting en vervulde hij bestuursfuncties bij het Instituut voor Beeld en Geluid en SIRE.

Eric van Stade: “Ik heb er veel zin in, AVRO en TROS zijn twee prachtige omroepen die samensmelten tot de grootste publieke omroep, die ik met veel enthousiasme en inzet zal aansturen.”

Paul Smits, voorzitter Raad van Bestuur AVRO en Ed Nijpels, voorzitter Raad van Toezicht TROS: “We zijn blij dat we in januari als eerste omroep klaar zijn met het gehele fusieproces. Een nieuw gebouw, een nieuwe vereniging en een nieuwe directie. We zijn vol vertrouwen dat Eric van Stade als ervaren mediaman onze plaats in het vernieuwd bestel goed gestalte kan geven.”

Eric van Stade zal zijn nieuwe functie per 1 januari 2014, de officiële startdatum van de fusie-omroep AVROTROS, gaan vervullen.