Vertrek directeur VPRO Marieke Schoenmakers

Vertrek directeur VPRO Marieke Schoenmakers

Geschreven door Pieter Jongsma Laatste update:

Als gevolg van de bezuinigingen op de Publieke Omroep is de VPRO genoodzaakt te reorganiseren. De reorganisatie start met een herziening van de topstructuur. De Raad van Toezicht is van mening dat in tijden van forse bezuinigingen aansturing van de VPRO door een directeur en een algemeen directeur die op basis van collegiaal bestuur en een gelijkwaardige portefeuilleverdeling leiding geven, niet langer wenselijk is. Daarom is besloten dat per 1 mei de functie van directeur komt te vervallen. Met het vertrek van directeur Marieke Schoenmakers komt de leiding van de VPRO volledig in handen van algemeen directeurLennart van der Meulen.

‘Ik vond het buitengewoon eervol om in de afgelopen vijf jaar bij te mogen dragen aan het verstevigen van de positionering van de VPRO. En een bijzonder genoegen geassocieerd te worden met het succes van de VPRO. Ik ben alle collega’s dankbaar voor hun toewijding en inzet, voor de prettige samenwerking, de kritische blik, maar bovenal voor de prachtige programma’s, gidsen, apps, sites, festivals en andere gedenkwaardige bijeenkomsten waarmee de VPRO een venster op de wereld biedt.

De bezuinigingen op de Publieke Omroep maken het noodzakelijk de organisatie te verkleinen en inhoudelijk meer focus aan te brengen. Dat kost banen en ook programma’s. En dat doet pijn, op meerdere vlakken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook een kleinere VPRO een eigenzinnige en herkenbare bijdrage aan de programmering van de Publieke Omroep zal leveren. Kwaliteit wint immers altijd’, aldus Marieke Schoenmakers.

Marieke Schoenmakers werd per januari 2008 lid van de directie van de VPRO. Zij richtte zich onder meer op het versterken van de positionering en maatschappelijke verankering van de VPRO. Hierbij maakte zij zich sterk voor het bevorderen van cultureel ondernemerschap, met als gevolg de ontwikkeling van een succesvol sponsor- en donatiebeleid. Schoenmakers stond bovendien een verdere professionalisering van de organisatie voor, waarbij flink is geïnvesteerd in opleiding en deskundigheidsbevordering van de medewerkers.

Onder haar leiding kwamen grote projecten tot stand, waaronder Beagle, in het kielzog van Darwin, en kwam er meer aandacht voor diversiteit en jong talent; in 2009 startte het jongerenmerk Dorst en de VPRO is een van de partners die FunX vanaf 2013 een plek binnen het publieke bestel bezorgde.

Eerder was Schoenmakers directeur van de Nederlandse Film en Televisie Academie en directeur Theaterorganisatie Het Muziektheater.

‘Marieke Schoenmakers heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de VPRO. Het is pijnlijk dat de VPRO als gevolg van onevenredig zware bezuinigingen kleiner wordt. Daarbij is het helaas onvermijdelijk dat ook de leiding krimpt. Ook in afgeslankte vorm zal de VPRO echter geen concessies doen aan zijn volwaardige en eigenzinnige rol binnen het publieke bestel maar als het keurmerk voor kwaliteit aanwezig blijven’, aldus Kick van der Pol, voorzitter Raad van Toezicht.