Bekende acteurs geven stem aan Bijbelse dieren en natuur

Bekende acteurs geven stem aan Bijbelse dieren en natuur

Geschreven door Pieter Jongsma

Vanaf zondag 15 september  zet het NCRV-programma Schepper&Co, in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap, Bijbelse dieren en natuur in de schijnwerpers.

Er komen heel veel dieren voor in de bijbel, die ook verschillende rollen spelen: zo zijn er sprekende dieren als de slang en de ezel. Er zijn dieren die ten dienste van de mensen staan, zoals de kameel. Maar ook dieren die de mens ten voorbeeld worden gesteld, zoals de onbezorgdheid van de vogels.
Ook de natuur speelt een belangrijke rol in de bijbel. Er is gekozen voor de bijbelteksten rond de vier elementen: water, vuur, lucht en aarde. In deze teksten valt de dubbelzinnigheid van de natuur: de ene keer is de natuur tot zegen voor de mens, de andere keer vormt het een bedreiging.

 

De relatie tussen mens en dier/natuur lijkt dubbelzinnig. In het scheppingsverhaal staat dat de mens de aarde onder zijn gezag moet brengen en moet heersen over de dieren. In andere bijbelteksten, zoals psalm 8, wordt de mens opgeroepen ontzag en respect te hebben voor natuur en dier.

 

De bekende acteurs Tom Jansen, Angela Schijf, Jeroen Spitzenberger, Jacqueline Blom en Waldemar Torenstra lezen het hele seizoen 20123-2014 verhalen rond de Bijbelse dieren en natuur. Elke week een mooi verhaal als afsluiting van Schepper &Co.

 

Bijbelse koeien grazen op 15 september het spits af:

Jeroen Spitzenberger leest op zondag 15 september het verhaal van de zeven magere en de zeven vette koeien, in de droom die de Farao van Egypte aan Jozef voorlegt in Genesis 41.

 

Deze serie over Bijbelse dieren en natuur is het vervolg op de serie Bijbelse vrouwen en mannen van twee vorige seizoenen.

 

Over de keuze van de acteurs zegt redacteur Tinne van Ree: “Het is opvallend dat de acteurs spelen met de verscheidenheid aan verhalen. Vanuit hun vakgebied geven zij vaak met hun stemgebruik een eigentijdse draai aan de eeuwenoude teksten, die wij letterlijk laten lezen.”