Albert Verlinde en Joop van den Ende fuseren

Albert Verlinde en Joop van den Ende fuseren

Geschreven door Pieter Jongsma Laatste update:

Joop van den Ende en Albert Verlinde hebben vandaag bekend gemaakt dat hun theaterondernemingen Joop van den Ende Theaterproducties en Albert Verlinde Entertainment per 1 januari 2015 samengaan. Stage Entertainment International neemt alle aandelen over van Albert Verlinde Entertainment.

Daarbij is tevens overeengekomen dat Albert Verlinde per 1 maart 2015, als beide bedrijven organisatorisch op elkaar zijn afgestemd, algemeen directeur wordt van het Nederlandse bedrijf dat bovendien vanaf 1 januari officieel Stage Entertainment Nederland zal heten. Het samenvoegen van beide bedrijven op de Nederlandse markt levert een bundeling van krachten en expertise op, met Joop van den Ende als eigenaar van het internationale theaterbedrijf en Albert Verlinde als het gezicht van de Nederlandse tak van Stage Entertainment.

Joop van den Ende Theaterproducties is marktleider op het gebied van musicals, in het bijzonder in het eigen AFAS Circustheater en Beatrix Theater, naast specifieke projecten in Ziggo Dome. Albert Verlinde Entertainment staat bekend als de succesvolste producent van reizende theaterproducties. Juist de expertise in het toeren van musicalshows beschouwt Stage Entertainment als een belangrijke aanvulling en versterking van de onderneming. Het is een ontwikkeling die nauw aansluit bij de organische groei die Stage Entertainment International in de komende jaren zal realiseren.

Gelijktijdig is aangekondigd dat Tanja Dik een belangrijke volgende stap in haar carrière zet, twee jaar na haar benoeming tot algemeen directeur van Joop van den Ende Theaterproducties. Per 1 maart maakt zij de overstap naar het internationale bedrijf in de functie van International Venue Director. Tanja Dik wordt hiermee, direct onder de Raad van Bestuur, internationaal verantwoordelijk voor de 21 opererende theaters in Europa en kantoren van Stage Entertainment in acht landen. CEO Peter O’Keeffe: ‘Allereerst wens ik Albert Verlinde heel veel succes in zijn nieuwe positie. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met hem een positieve invloed zal hebben op de Nederlandse theaterwereld. Namens het bestuur spreek ik mijn grote waardering en dank uit voor de wijze waarop Tanja de reorganisatie van de Nederlandse onderneming heeft doorgevoerd. Daarin heeft zij blijk gegeven van haar grote professionele kwaliteiten. Het heeft ons als bestuur unaniem doen besluiten de verantwoordelijkheid behorend bij deze internationale functie in haar handen te leggen.’ Tanja Dik: ‘Stage Entertainment is voor mij sinds 1999 een onuitputtelijke bron van inspiratie gebleken en ik waardeer het dat er zoveel vertrouwen in mij wordt gesteld. Ik ben ook best trots dat mij, relatief snel na mijn vorige promotie, een volgende interessante uitdaging is aangeboden. Ik heb die met beide handen aangenomen en verheug me erop mijn professionele vaardigheden internationaal in te kunnen zetten voor de verdere groei van Stage Entertainment.’

De wegen van beide musicalproducenten hebben elkaar sinds de jaren ’90 veelvuldig gekruist. In 1988 vervulde Albert Verlinde een rol in het ensemble van Joop van den Ende’s eerste musical Barnum. Sinds de première in 1999 van de nieuwe Nederlandse musical Piaf ontpopte Verlinde zich tot een producent met stevige aanwezigheid op de Nederlandse markt. Dat verhinderde niet dat Joop van den Ende enkele jaren later van Albert Verlinde de internationale rechten kocht voor de popmusical Doe Maar, die in Duitsland onder de titel Ich will Spass! in een vernieuwde versie werd uitgebracht met Duitstalige hits uit de zogeheten ‘Neue Welle’.

Het afgelopen jaar hebben Joop van den Ende en Albert Verlinde elkaar geregeld gesproken over de Nederlandse musicalmarkt. Het eerste resultaat was een jaar geleden de vernieuwde opzet van de nationale Musical Awards, die tot enthousiaste reacties in het vak leidde. Een ander onderwerp van gesprek was de wederzijdse interesse in een samengevoegd theaterbedrijf dat extra slagkracht kon opleveren. Vandaag is het besluit tot samenvoeging officieel bekend gemaakt tijdens een persbijeenkomst op het hoofdkantoor van Stage Entertainment aan De Boelelaan in Amsterdam. De lopende producties worden tot het eind van het lopende theaterseizoen voortgezet onder de huidige naam.

Joop van den Ende: ‘Ik weet uit ervaring hoeveel energie en scherpte competitie kan opleveren. Ik ben competitie nooit uit de weg gegaan en zie het als een gezond ondernemersprincipe. Toch moet je als ondernemer altijd verder durven kijken, kansen blijven inschatten en bepalen wanneer samenwerking, fusie of overname gewenst kan zijn om de eigen onderneming verder te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat Albert Verlinde voor nieuwe impulsen zal zorgen in ons Nederlandse bedrijf en verheug me op onze nieuwe samenwerking met Albert, het Nederlandse management en de Raad van Bestuur onder leiding van CEO Peter O’Keeffe.’

Albert Verlinde: ‘Ik ben erg enthousiast over de sturende rol die ik als algemeen directeur krijg bij Stage Entertainment Nederland. Met mijn team heb ik de afgelopen jaren met heel veel energie en doorzettingsvermogen bereikt dat wij de grootste reizende musicalproducent werden in Nederland. Maar ik liep regelmatig ook tegen productionele en organisatorische grenzen aan. Met de overstap naar Stage Entertainment Nederland ontstaan interessante nieuwe creatieve mogelijkheden, grote kansen en ik krijg verantwoordelijkheden waar ik met veel plezier naar uitkijk. Ik ben dan ook heel blij dat de huidige algemeen directeur van Albert Verlinde Entertainment, Jeroen Dona met mij de overstap maakt naar Stage Entertainment Nederland waar hij per 1 januari Directeur Touring en Arena Producties wordt en deel zal uitmaken van de Nederlandse directie. Daardoor wordt de expertise die hij heeft opgebouwd op dit vlak toegevoegd aan Stage Entertainment Nederland. Ik ben er van overtuigd dat de samenwerking van de beide theaterondernemingen tot prachtige en veelzijdige producties zal leiden voor het Nederlandse publiek.’