Onderzoek naar nevenfuncties Yvon Jaspers

Onderzoek naar nevenfuncties Yvon Jaspers

Geschreven door Pieter Jongsma

Het Commissariaat voor de Media heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de nevenfuncties van de presentatrice Yvon Jaspers. "Aanleiding voor het onderzoek was de publieke aandacht voor een nevenfunctie van de presentatrice", zo schrijft het Commissariaat.

Deze nevenfunctie vervult Yvon Jaspers bij het bedrijf ForFarmers. Hier zou mogelijk belangenverstrengeling uit voortkomen. De onafhankelijkheid van de publieke omroep is een belangrijke kernwaarde van het Nederlandse mediabestel. Daarom heeft het Commissariaat deze casus grondig onderzocht.

Het Commissariaat komt na zorgvuldig onderzoek tot de conclusie dat er in de programma’s Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij geen sprake is van overtreding van de regels rondom (sluik)reclame, sponsoring en het dienstbaarheidsverbod.

Wel is het Commissariaat van oordeel dat KRO-NCRV onvoldoende zorgvuldig is geweest bij het beoordelen van de nevenfunctie van Yvon Jaspers. Daarnaast is niet transparant op grond van welke overwegingen KRO-NCRV deze nevenfunctie heeft goedgekeurd. Gezien de raakvlakken van de nevenfunctie met de programma’s die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien.

Foto: KRO-NCRV / Linelle Deunk