Geen strafbare feiten gepleegd tijdens productie De Villa
Bron: RTL

Geen strafbare feiten gepleegd tijdens productie De Villa

Geschreven door Pieter Jongsma Laatste update:

Tijdens de productie van het RTL5-programma De Villa zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Het bedrijf was verantwoordelijk voor een volledig integriteitsonderzoek naar het productie-, montage- en uitzendproces. Afgelopen najaar kwam het programma in opspraak, waardoor het programma meteen van de buis werd gehaald. 

Een speciale commissie van experts, onder leiding van strafrechtadvocaat mr. Richard Korver, heeft een oordeel gevormd over de vraag of er sprake is van enig strafbaar handelen. De rapporten worden niet gedeeld met de media.  “De onderzoeken bevatten gevoelige persoonsgebonden informatie en daarom zullen alleen de conclusies op hoofdlijnen worden gedeeld waarbij de privacy van de individuele deelnemers wordt gewaarborgd.”

RTL deelt de volgende drie ‘conclusies op hoofdlijnen’:

  • Op basis van het (ruwe) beeldmateriaal, beschikbare documenten en gesprekken met betrokkenen heeft de commissie van experts onder leiding van strafrechtadvocaat mr. Richard Korver geoordeeld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.
  • In de keten, met name het montage- en uitzendproces zijn ongelukkige inschattingen gemaakt, waardoor in de media en bij kijkers de perceptie kon ontstaan dat er strafbare feiten zouden zijn gepleegd.
  • Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd in het productieproces op locatie. Hier was sprake van een veilige omgeving met duidelijke grenzen en passende ondersteuning.

Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd in het productieproces op locatie. Hier was sprake van een veilige omgeving met duidelijke grenzen en passende ondersteuning

Peter van der Vorst, Directeur Content van RTL reageert: “De veiligheid en het welzijn van deelnemers aan onze programma’s is onze grootste prioriteit. We hebben deze hele situatie heel serieus genomen en twee onafhankelijke partijen onderzoek laten doen. Hoewel het een opluchting is dat er geen strafbare feiten zijn geconstateerd en dat het productieproces op locatie zorgvuldig was, moeten wij wel lering trekken uit de conclusies. De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt. Dat had nooit mogen gebeuren en dat spijt ons. Het is heel begrijpelijk dat dit tot publieke verontwaardiging heeft geleid. Dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben we ook uitgesproken naar de deelnemers.”

Van der Vorst over de vervolgstappen: “We hebben aanbevelingen gekregen die onze processen verder zullen verbeteren. We leggen die vast in een nieuw protocol met als basis aangescherpte ethische normen. Eerder dit jaar hebben we bij RTL al de eerste aanpassingen gedaan, waaronder verscherpt toezicht op het proces tussen montage en uitzending. We gaan met een onafhankelijke partij aan de slag om dat protocol tot uitvoering te brengen, zodat we niet alleen ons bewustzijn vergroten, maar er ook consequent naar handelen.”